Stowarzyszenie BONO SERVIAMUS

Naszą bazę dydaktyczną stanowią oddziały
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Kadra naukowa

prof. dr hab. med.
Stanisław Zapalski
Prezes
dr n med.
Szczepan Cofta
Wiceprezes
mgr Dorota Liczbańska
Skarbnik
dr n med. Rafał Staszewski
Sekretarz

Anna Głowacka
    mgr Anna Głowacka
    Członek

    mgr Piotr Bogacz
    Członek

prof. dr hab. med.
Andrzej Cieśliński
Członek
prof. dr n. med.
Zygmunt Kopczyński
Członek


Komisja rewizyjna:

mgr Jacek Kowalski - Przewodniczący
prof. dr hab. med. Aleksander Piskosz - Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. med. Bożena Raszeja - Waniec - Członek

Sąd Koleżeński:

Andrzej Juszczak
mgr inż. Roman Dyderski
Irena Kamińska